អ្នកជូតឡាន​​​ ($140) 6:30am-7:30pm 8 views


More Information

Job Description

+ អត្ថប្រយោជន៏
– ឈប់សំរាក​​3ដងក្នុងមួយខែ
– ផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅ
– ផ្ដល់អាហារ 2ពេលក្នុងមួយថ្ងៃ
– ទីតាំង: បុរី ជីបម៉ុង​ ផ្លូវជាសុផារ៉ា

Job Requirements

 

How To Apply

All the CV is required to apply by email:

hrecruitment88@gmail.com

0692220004 / 0767776828

Apply for this job
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 123 Jobs
  • Slogan Treat with Trust, Professional and Effectiveness!
  • Location Phnom Penh
Connect with us
Contact Us
https://firstsolutions.work/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=2d203